kasları

Kaslar ve hücreler oksijen yerine şeker yaktığında ortaya çıkar.

Wenn Muskeln Zucker statt Sauerstoff verbrennen, entsteht Milchsäure.

Otto'nun kasası burada bir yerde olmalı.

Ottos Safe muss hier irgendwo sein.

Damarlar, kılcal damarlar kaslar, hücreler.

Venen, KapiIIaren, muskeln, ZeIIen,

En azından benim kaslarım var.

Wenigstens habe ich Muskeln.

Ama kadınlar kaslı herif isterler.

Aber solche Frauen wollen doch Muskelprotze.

Karın kasları distonik oluyor.

Ihre Bauchmuskulatur wird dyston.

Ne kasası senyor?

Welchen Tresor denn?

Erkekleri daha kaslı yapıyorlar.

Männer macht sie muskulöser.

Aman Tanrım, karın kası alarmı.

Oh guter Gott, Bauchmuskelalarm.

O anahtar Zürih'teki bir banka kasasını açıyor.

Dieser Schlüssel öffnet ein Schließfach in Zürich.