katın

Yine de üst kattaki popülerlik yarışını kazanamadı.

Trotzdem, oben würde sie keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen.

Ben de katılmak isterim.

Ich würde gern teilnehmen.

Ben üst katta olacağım.

Ich werde oben sein.

Üçüncü kat, güneybatı köşe.

Dritter Stock, südwestliche Ecke.

Bu sonsuz, katlanılamaz önceden planlanmış evliliğe.

Diese unendliche, unerträgliche arrangierte Ehe.

Beş kat aşağıda yaşıyorum ben.

Ich lebe fünf Stockwerke weiter unten.

Üçüncü kat, kuzeydoğu köşesi.

Dritter Stock, Nordöstliche Ecke.

İki kat hâlâ hiçbir şey değil.

Zweimal nichts ist immer noch nichts.

Hennessey'nin ne zaman bir şeye katılacağını bul bana.

Finden Sie heraus, wann Hennesseys nächster Auftritt ist.

Üçüncü kat lütfen.

Dritter Stock bitte.