katil için Türkçe-Almanca çeviriler:

Mörder · killer · Serienmörder · weiß · mord · Auftragsmörder · Attentäter · mörderisch · Totschläger · diğer çevirileri

katil Mörder

O genç bir suçlu, bir hırsız, bir katil.

Ein jugendlicher Sträfling, ein Dieb, ein Mörder.

Şurada bir hırsız, burada bir katil.

Ein Dieb hier, ein Mörder da.

İki katilin süper güçleri olmuştu.

Zwei Mörder bekamen Superkräfte.

katil killer

Pandüllü cinayetin katili Testere.

Jigsaw-Killer verantwortlich für Pendelmord

Ben bir katil değilim,

Ich bin kein Killer.

Patron bu adam tam bir katil!

Boss, der Kerl ist ein Killer!

katil Serienmörder

Bir seri katil için iyi bir avantaj.

Ein ziemlicher Vorteil für einen Serienmörder.

Seri katiller kurbanlarını kendi etnik gruplarından seçerler.

Serienmörder suchen ihre Opfer gewöhnlich in ihrem Kulturkreis.

Seri katil değilsin, değil mi?

Du bist doch kein Serienmörder, oder?

katil weiß

En azından şimdi katilin kim olduğunu biliyoruz.

Jetzt wissen wir wenigstens wer der Mörder ist.

Harriet katilin kim olduğunu biliyordu.

Harriet wusste, wer der Mörder ist.

Bu adamın bir katil olduğunu biliyor musun?

Sie wissen, dass dieser Mann ein Killer ist.

katil mord

Katil" çok iddialı bir kelime.

Mord ist ein starkes Wort.

Belki cinayetin, belki de katilin görüntüsü.

Vielleicht der Mord, vielleicht Material vom Mörder.

Ori Yadin'i Paul Winstone'un katili olarak teşhis etmemiz büyük bir olaydı.

Ori Yadin als Todesschütze in Paul Winstones Mord zu identifizieren ist ein großer Durchbruch.

katil Auftragsmörder

Cassidy'nin parası var ama o profesyonel bir katil değil.

Cassidy hat Geld, aber er ist kein professioneller Auftragsmörder.

Birçok kiralık katilde anti sosyal kişilik bozukluğu vardır.

Weißt du, viele Auftragsmörder haben eine antisoziale Persönlichkeitsstörung.

Nesin sen? Kiralık katil mi?

Wer bist du, sein Auftragsmörder?

katil Attentäter

Herhangi bir hoşnutsuz vatandaş katil olabilir.

Jeder unzufriedene Bürger könnte der Attentäter sein.

Jonas katil yetiştiriyor.

Jonas kreiert Attentäter.

Bu kadar güvenlik önleminin alındığı bir yere bir katil nasıl sızar?

Wie kommt ein Attentäter auf die bestbewachteste Veranstaltung der Welt?

katil mörderisch

Yakaladım sizi! Sizi katil et yığınları!

Jetzt hab ich euch, ihr mörderischen FIeischkIopse!

Evinde katil mutantlar var!

Du hast mörderische Mutanten im Haus!

katil Totschläger

Kaçak katiller seksi degilmis.

Entflohene Totschläger Nicht sexy.