kavram için Türkçe-Almanca çeviriler:

Konzept · Begriffe, Begriff · Vorstellung · diğer çevirileri

kavram Konzept

Cehennem ilginç bir kavram elbette, öyle değil mi?

Natürlich ist die Hölle ein interessantes Konzept, nicht wahr?

Ev, benim için yabancı bir kavram.

Das Zuhause ist ein fremdartiges Konzept.

Modası geçmiş bir kavram gibi görünüyor.

Das scheint ein veraltetes Konzept zu sein.

kavram Begriffe, Begriff

Namus göreceli bir kavram.

Tugend ist ein relativer Begriff.

Bazen mal ve mülk soyut bir kavram

Manchmal ist Besitz ein allgemeiner Begriff

Acımasızca" sübjektif bir kavram.

Brutal" ist ein subjektiver Begriff.

kavram Vorstellung

Çocukların diğer çocukları öldürmesi Will için yabancı bir kavram değil.

Dass Kinder, andere Kinder töten, ist für Will keine fremdartige Vorstellung.