kaya için Türkçe-Almanca çeviriler:

Felsen, Fels · Stein · Rock · Felsbrocken · gestein · Klippe · diğer çevirileri

kaya Felsen, Fels

Her yerde büyük kayalar var.

Hier sind überall große Felsen.

Kaya da yapmış olabilir.

Könnte ein Fels gewesen sein.

Bir zamanlar kaya gibi sağlamd n, art k tebeşir gibi dökülüyorsun.

Du warst mal ein Fels, jetzt bröckelst du wie alte Kreide.

kaya Stein

Bir kayayı kaldırdığında, çırpılmış krema bulursun?

Wenn du einen Stein aufhebst, findest du dann Sahne?

Güzel bir kaya buldum aşağıda.

Ich hab einen schönen Stein gefunden.

Evet, bu da demektir ki gelecek kayaya kazınmış değil.

Ja, was bedeutet, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist.

kaya Rock

Al bana Kolorado'da, Yassı Kaya'da bir pilot okulundan söz etti.

Al erwähnte ein Trainingszentrum in Flat Rock, Colorado.

Bu yüzden Yassı Kaya'yı seçmişler.

Deswegen nahmen sie Flat Rock.

Kara Kaya, Barstow'daki gizli bir Dayanak üssünün kod adı.

Black Rock ist ein Deckname für eine geheime FULCRUM-Basis in Barstow.

kaya Felsbrocken

İki kayanın yanında.

Bei zwei Felsbrocken.

Şimdi de kaya oldum demek.

Jetzt bin ich ein Felsbrocken.

O sadece bir kaya parçası.

Es ist ein Felsbrocken.

kaya gestein

Bu kayalar yalnız birkaç bin yıl yaşında.

Dieses Gestein ist erst einige tausend Jahre alt.

Kayalar ve su, ve de

Gestein und Wasser und

Burası uridium cevherinin kayalardan ayrıldığı yer.

Hier wurde das Uridiumerz vom Gestein getrennt.

kaya Klippe

Her kumsala, her kum tepesine her kayaya.

An jedem Strand, an jeder Düne auf jeder Klippe