kayaya

Her yerde büyük kayalar var.

Hier sind überall große Felsen.

Kay kenara, ben geliyorum.

Rutsch rüber. Ich komme rein.

Geber Kanadali m'kay?

Stirb, Kanadier! M'k?

Hangi kayanın arkasında?

Hinter welchem Felsen?

Şimdi yana kay!

Jetzt rück rüber!

Kay kenara, canım.

Schatz, rutsch rüber.

Yaşayan kaya gibi.

Wie lebender Fels.

Nefret ediyorum bu kayadan!

Ich hasse diesen Felsen!

Kaya da yapmış olabilir.

Könnte ein Fels gewesen sein.

İki kayanın yanında.

Bei zwei Felsbrocken.