kaygı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Besorgnis · Sorge · sorgen · diğer çevirileri

kaygı Besorgnis

Bu durum hastan için mi, yoksa senin için mi kaygı verici?

Ist das Besorgnis um Ihren Patienten oder Besorgnis um Sie selbst?

kaygı Sorge

Kayıplarınız için başınız sağ olsun Sayın Başkan ama benim acil kaygım Londra için.

Mr. President, mein Beileid zu Ihren Verlusten, aber meine unmittelbare Sorge gilt London.

kaygı sorgen

Hayır, bunlar sizin kaygılarınız değil.

Nein, das sind nicht lhre Sorgen.