kaygılar

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Kaygılı bir vatandaş daha.

Noch ein besorgter Bürger.

Kaygılı bir vatandaş?

Ein besorgter Bürger?

Şurada da kaygılı çamur var.

Da ist besorgter Matsch.

Kaygı dindirici fazla alınırsa öldürücü olabilir.

Hohe Dosierungen von Beruhigungsmitteln können tödlich sein.

Randall'ın deneylerini yapmak beni sinirli ve kaygılı yaptı.

Randalls Experimente durchzuführen hat mich wütend gemacht und verängstigt.

Biliyor musun yaşamaya başladı, kaygı ve klostrofobi ve şiddetli ölüm korkusu.

Ich litt an Angstattacken und Klaustrophobie und akuter Todesangst.

Bu durum hastan için mi, yoksa senin için mi kaygı verici?

Ist das Besorgnis um Ihren Patienten oder Besorgnis um Sie selbst?

Gençlik gelecek konusunda kaygılı

JUGEND VON ZUKUNFTSÄNGSTEN GEPLAGT

O da kaygılı, ve her zaman kendini temizliyor.

Er ist nervös und putzt sich dauernd.