kaza için Türkçe-Almanca çeviriler:

Unfall · Unfälle · Unglücke, Unglück · Crash · Autounfall · diğer çevirileri

kaza Unfall

Biz bir kaza geçirdik.

Wir hatten einen Unfall.

Bir kaza mesela.

Ein Unfall etwa.

Kusura bakma geç kaldım Wainwright Amca, ama köprüde küçük bir kaza oldu da.

Entschuldige die Verspatung, Onkel Wainwright, aber es gab einen kleinen Unfall auf der Brücke.

kaza Unfälle

Fahişelik, uyuşturucu, trafik kazaları, bıçaklamalar

Prostitution, Drogen, Verkehrs unfälle, Messerstechereien

Senin kişiliğindekiler de kaza geçirir.

Männer Ihres Charakters haben Unfälle.

Kazalar, hastalıklar Duşta ayağın da kayabilir!

Unfälle, Krankheiten, in der Dusche ausrutschen.

kaza Unglücke, Unglück

Olması beklenilen bir kaza gibi.

Wie ein bevorstehendes Unglück.

Biri havuzda küçük bir kaza geçirmis.

Jemand hatte ein kleines Unglück im Pool.

kaza Crash

Tıpkı Jody Evans ve kaza mankeninde olduğu gibi.

So wie Jody Evans und der Crash-Test-Dummy.

O ya da semptom kazaya neden olmuştur.

Oder das Symptom hat den Crash verursacht.

kaza Autounfall

Araba kazası tam olarak bir kaza değildi.

Der Autounfall war nicht wirklich ein Unfall.