kazançlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

lukrativ · rentabel · diğer çevirileri

kazançlı lukrativ

Çok kazançlı olmalı.

Muss lukrativ sein.

Esrar, Evan için kazançlı bir oldu.

Marihuana war ein lukratives Geschäft für Evan.

Yatırım bankacılığı, çok kazançlı bir iş.

Investment Banking ist ein sehr lukratives Geschäft.

kazançlı rentabel

Şimdi, en kazançlı birimimiz.

Jetzt ist es die rentabelste.