kazançları

Boşa harcanmış gençliğin kazançları.

Fertigkeiten einer vergeudeten Jugend.

Mason Drake, Church'ün kazançları için Snell'in altında çalışıyormuş.

Mayson Drake hat unter Snell für Churchs Akquisitionen gearbeitet.

Risk kazançları, türevler.

Risikobeschaffungen Derivate.

Son dönemdeki birleşme ve kazançları göster.

Zeige mir kürzliche Fusionen, Übernahmen und Erwerbungen.