kazan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gewinn · Gewinner · Kessel · diğer çevirileri

kazan Gewinn

Biz oskar kazanmak istiyoruz.

Wir wollen Oskars gewinnen.

Neden bu şeyi kazanıyoruz?

Warum gewinnen wir diese Sache?

Neden hep kazanmak zorundayım?

Wieso will ich immer gewinnen?

kazan Gewinner

Hâlâ kazanan yok?

Immer noch keine Gewinner?

Kazanan, kırmızı taraf!

Gewinner, rote Seite!

Gel, gel, Bay Bond. Kazanan hepsini alır.

Komm, komm, Herr Bond, der Gewinner bekommt alles.

kazan Kessel

Herkes bir kazana atlasa, sen de mi atlarsın?

Und wenn alle in einen Kessel hüpfen, hüpfst du auch?

Hala bir kazan dolusu iksirimiz var.

Wir haben noch einen Kessel Zaubertrank.

Ayrıca bir kazan ve havlu hazırlayın.

Und Handtücher und Kessel. Schnell!