kazandırdı

Daha fazla para kazanmak istiyorum.

Ich möchte mehr Geld verdienen.

Bu size bir yarım saat daha kazandırdı.

Sie haben noch eine halbe Stunde.

Para kazanmak ister misin?

Wollen Sie etwas Geld verdienen?

Biz oskar kazanmak istiyoruz.

Wir wollen Oskars gewinnen.

Bir müzik yarışmasına katılacağız. Kazanabiliriz.

Wir könnten einen All-State-Wettbewerb gewinnen.

Ya da sadece kazanmak istemişimdir.

Oder vielleicht wollte ich gewinnen.

Her sene o kazanıyor.

Sie gewinnt jedes Jahr.

Hâlâ kazanan yok?

Immer noch keine Gewinner?

Kazanmak her şeydir.

Gewinnen ist alles.

Geri kazanmak mı?

Sie zurück gewinnen?