keşfetmişlerdir

Belki bir solucan deliği ya da bir alt uzay koridoru keşfetmişlerdir.

Vielleicht haben sie ein Wurmloch oder einen Subraumkorridor entdeckt.