keşif için Türkçe-Almanca çeviriler:

Entdeckungen, Entdeckung · Expedition · erkunden · Aufklärung · Erkundung · entdecken · Exploration · Entdeckungsreise · diğer çevirileri

keşif Entdeckungen, Entdeckung

Oldukça rahatsız edici bir keşif yapmış gibiyim.

Ich habe eine ziemlich beunruhigende Entdeckung gemacht.

Bu keşif sizi heyecanlandırdı.

Diese Entdeckung begeistert Sie?

Bu çok mühim bir keşif efendim.

Es ist eine bedeutende Entdeckung, Sir.

keşif Expedition

Keşif gezisinin komutanı.

Kommandant der Expedition.

Çok önemli bir keşif gezisi.

Es ist eine bedeutende Expedition.

Liv ve Thor, Kon-Tiki keşif gezisinden sonra boşandı.

Liv und Thor ließen sich nach der Kon-Tiki-Expedition scheiden.

keşif erkunden

Her sene Fransa'nın bir parçasını keşfe çıkarız.

Wir erkunden jedes Jahr neue Landesteile.

Kulaklarını keşfe çık.

Ihre Ohren erkunden.

Bu arada Leela, Homer'ı al ve bu zaman dilimini keşfe çık.

Inzwischen, Leela, nimm Homer mit und erkunde diese Zeitperiode.

keşif Aufklärung

Geleneksel askeri keşif kanıtlanmış bir disiplindir.

Klassische militärische Aufklärung, ist ein bewährtes Fach.

Genelde keşif ve gözetleme projeleri üzerinde.

Hauptsächlich an Projekten zur Überwachung und Aufklärung.

Tamam, bu kadar keşif yeter.

Okay, das ist genug Aufklärung.

keşif Erkundung

Ama önce keşif için denizaltılarını gönderecekler.

Aber vorher kommen U-Boote zur Erkundung.

Barışçıl amaçlı bir keşif görevindeyiz.

Wir sind in friedlicher Erkundung unterwegs.

keşif entdecken

Yağmacı keşif uçakları Moya olması muhtemel bir Leviathan tespit etti.

Die Marauderaufklärer haben einen Leviathan entdeckt, der möglicherweise Moya ist.

Keşif uçağımız Kaptan Lime'ın teknesi Delilah'yı burada buldu.

Ein Überwachungsflug entdeckte Kapitän Limes Schiff, die Delila hier.

keşif Exploration

Yüzbaşı Bandini şimdi palmarel pop poplit, bir pop bir palmarel P-O-P-L-I-T-E-A-L damar keşef damar keşfi ve muhtemel doku nakli gösteriyor.

Achtung. Captain Bandini führt jetzt am Pop Poplit am Poplit am P-O-P-L-I-T-E-U-S eine Arterienexplo exploration aus und eine Transplantation.

keşif Entdeckungsreise

Bu senin için bir keşif gezisi olacak.

Das wird eine Entdeckungsreise für dich.