keşke için Türkçe-Almanca çeviriler:

doch · diğer çevirileri

keşke doch

Keşke Ethan Amca burada olsaydı.

Wäre doch OnkeI Ethan hier.

Keşke Gareth da burada olsaydı.

Wenn Gareth doch hier wäre.

Keşke ben de kahraman olsaydım.

Ach, wäre ich doch ein Held.