kelime için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wort, Wörter · diğer çevirileri

kelime Wort, Wörter

Dört kelime "Açık mimari yatırım platformu.

Vier Wörter "offene Architekturen Investment Plattform.

Tam" kuvvetli bir kelime.

"Völlig" ist ein starkes Wort.

Tek bir kelimesine bile.

Kein einziges Wort davon.