keman için Türkçe-Almanca çeviriler:

Geige · Violinen, Violine · Geigen · diğer çevirileri

keman Geige

Onu bir keman gibi çalmış.

Ihn wie eine Geige gespielt.

Ben keman çalarım.

Ich spiel Geige.

Ve keman çalıyor.

Der Geige spielt!

keman Violinen, Violine

Bir melodi duydum, evlat. Keman için.

Ich habe eine Melodie gehört, für Violine

Yüz yiyen bir yamyamın keman hırsızlığı mı?

Ein kannibalistischer Violinen-Dieb der Köpfe isst?

Titrek ışıklar kemanlar, bir şeye kıkırdayan kızlar.

Die blinkenden Lichter, Violinen, kichernde Mädchen.

keman Geigen

Tıpkı Seiji'nin kemanı gibi

Genau wie Seijis Geigen.

Altı keman, iki viyola, iki çello, bir kontrbas, bir elektro gitar, iki gitar, bir davul seti ve şarkıcı da benim.

Sechs Geigen, zwei Bratschen, zwei Celli, ein Kontrabass, ein E-Bass, zwei Gitarren, ein Schlagzeug und ich singe.

Bir de keman çalarlar. El yapımı kemanlar. Sadece bir teli vardır.

Und sie spielen auf Geigen, auf handgebauten Geigen mit nur einer Saite.