kemik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Knochen · Knochenkrebs · Gebeine, Gebein · diğer çevirileri

kemik Knochen

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Sol tarafında küçük bir kemik vardır.

Links ist ein kleiner Knochen.

Üçünde toplamda dokuz kırık kemik saydım.

Ich zählte insgesamt neun gebrochene Knochen.

kemik Knochenkrebs

Kemik kanseri paraneoplastik sendromu tetikleyerek kalbin durmasına neden olmuş olabilir.

Knochenkrebs könnte ein paraneoplastisches Syndrom auslösen, welches das Herz abschaltet.

Demek ki kemik kanseri değil.

Das heißt, es ist kein Knochenkrebs.

Babam da.. Kemik iliği kanserinden ölmüştü.

Mein Vater ist auch an Knochenkrebs gestorben.

kemik Gebeine, Gebein

Balıklar kemiklerine kadar temizlerler.

Schildkröten haben sein Gebein abgenagt.

Ve Krypton'u onun kemiklerinin üstüne inşa edeceğim.

Und dann werde ich Krypton wiederaufbauen. Auf seinen Gebeinen.