kenar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Seite · Ränder, Rand · Meer · Straßenrand · Kante · Ufer · diğer çevirileri

kenar Seite

Bir gün bir yaşlı bir avukat beni kenara çekti.

Eines Tages nahm mich ein äterer Anwalt zur Seite.

Lütfen kenara çekilin, memur bey.

Treten Sie zur Seite, Officer.

Kenara çekil, Stanley.

Zur Seite, Stanley.

kenar Ränder, Rand

Bu adamlar, sana köyün kenarına kadar eşlik edecekler.

Diese Männer begleiten dich an den Rand des Dorfes.

Beethoven'ı kenardan uzak tut.

Halt Beethoven vom Rand fern.

Pierre de Fermat öldüğünde, bu denklemi notlarının kenarlarında karalanmış olarak buldular.

Nach Pierre de Fermats Tod fand man diese Gleichung auf dem Rand eines Notizblocks.

kenar Meer

Belki, deniz kenarına.

Vielleicht ans Meer.

Neden deniz kenarında hep yağmur yağar?

Wieso tut es am Meer immer regnen?

Doğuya üç günlük mesafede. Deniz kenarında.

Drei Tagesritte nach Osten, am Meer.

kenar Straßenrand

Grey burada harika bir cerrah olacak ama sen yolun kenarında kanal kazıyor olacaksın.

Grey hier wird eine Chirurgin, während du am Straßenrand Gräber gräbst.

Annie'nin Memeleri yolun kenarında olabilir.

Annie's Möpse könnten am Straßenrand sein.

Ve birisi onu, yolun kenarına bir çöp torbası gibi bıraktı.

Und jemand ließ sie am Straßenrand liegen wie Müll.

kenar Kante

Kristalin kenarına, sanki erimiş gibi nasıl da camlaşmış!

Die Kante des Kristalls ist glasig, wie geschmolzen.

kenar Ufer

Bakabunga ve zambaklar muzlar ve kadife çiçekleri nehir kenarında bahar açmıştı.

Bachbungen und Schwertlilien, Wegerich und Ringelblumen wucherten an den Ufern.