kendim için Türkçe-Almanca çeviriler:

mir, mich · diğer çevirileri

kendim mir, mich

Orta yaş buhranını geçirmek için kendine başka bir şehir seçmeliydin.

Für eine Midlife-Crisis hätten Sie einen anderen Austragungsort aussuchen sollen.

Ama kendi yapım şirketinin olduğunu bir bakışta anladım.

Aber ich weiß, Sie haben eine eigene Produktionsfirma.

Ama ben kendimi ortaya attım.

Aber ich warf mich dazwischen.