kendisi için Türkçe-Almanca çeviriler:

selbst · selber · dieselbe, derselbe · diğer çevirileri

kendisi selbst

Yani ben bile kendimi biraz kötü hissediyorum.

Ich meine, selbst ich fühle mich etwas schlecht.

Her şeyi kendim ayarladım.

Ich habe alles selbst gebucht.

Beni unut Marty, kendini kurtar!

Vergiss mich, Marty, rette dich selbst!

kendisi selber

Ben de dün gece kendi araştırmamı yaptım.

Ich habe selber letzte Nacht ein wenig nachgeforscht.

İşte bu yüzden saçımı kendim yapıyorum.

Darum mache ich meine Haare selber.

Git kendin bak!

Schau selber nach.

kendisi dieselbe, derselbe

Son günlerde, her gece kendi kendime aynı soruyu soruyorum.

In letzter Zeit stelle ich mirjede Nacht dieselbe Frage:

Ben Dr. Stefan Svevo, Bay Mazzetti ve ben de kendime bu soruyu yeni sordum.

Ich bin Dr. Stefan Svevo, Mr. Mazzetti und ich habe mir dieselbe Frage gestellt.

Geçit aynı geçit, kendi kendini çevirebilir mi?

Es ist dasselbe Tor, kann es sich selbst anwählen?