kennedy için Türkçe-Almanca çeviriler:

kennedy · diğer çevirileri

kennedy kennedy

İyi akşamlar, Bayan Kennedy.

Guten Abend, Mrs. Kennedy.

Paul Hill, Robert Kennedy'nin kızı Courtney Kennedy'yle evlendi.

Paul Hill heiratete Courtney Kennedy, die Tochter von Robert Kennedy.

Mrs. Kennedy, sakin olun.

Mrs Kennedy, beruhigen Sie sich.