kesici için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schmerzmittel · Unterbrecher · diğer çevirileri

kesici Schmerzmittel

Çok güçlü bir ağrı kesici.

Ein sehr starkes Schmerzmittel.

Sana birkaç ağrı kesici verebilirim.

Ich kann Ihnen Schmerzmittel geben.

Kısırlaştırma da ağrı kesici veya anestezi olmadan yapılır ve kısırlaştırıldıklarında daha yağlı bir et oluşacağına inanılır.

Die Kastration erfolgt auch ohne Schmerzmittel oder Betäubung und soll angeblich ein fetteres Fleisch ergeben.

kesici Unterbrecher

Psiko-kinetik manipülatördeki devre kesiciye tökezletme dikişi.

Ein Falt-Schaltkreis-Unterbrecher, im psychokinetischen Schwellen-Manipulator!

Tamam, Huston, ısıtıcı kesicileri açık.

Okay, die Unterbrecher sind offen.

Kesiciler hâlâ tepki vermiyor.

Unterbrecher reagieren weiter nicht.