kesilmiş için Türkçe-Almanca çeviriler:

geschnitten · diğer çevirileri

kesilmiş geschnitten

Çeneni kapa, yoksa seni kesmek zorunda kalacağım.

Halt's Maul, oder ich muss dich schneiden, Schwester.

Kadın kurban, kesilerek parçalara ayrılmış.

Ein weibliches Opfer in Stücke geschnitten.

Ve iki yıl sonra da bileklerindeki damarları kesti ve öldü.

Zwei Jahre später schnitt sie sich die Pulsadern auf und starb.