kesti

En azından o İtalyan aygırıyla görüşmeyi kesti.

Wenigstens ist dieser italienische Hengst abgemeldet.

Bu nedenle akustik zemin incelemesi yarıda kesildi.

Deswegen wurde eine akustische Bodenprüfung vorzeitig abgebrochen.

Bu Müsabakayı kısa bir duyuru için kesmek zorundayım!

Wir unterbrechen diese Schlägerei für eine kurze Durchsage!

Haksızlık urlarını kesmek büyük bir ameliyat.

Geschwüre herauszuschneiden ist eine schwere Operation.

Çeneni kapa, yoksa seni kesmek zorunda kalacağım.

Halt's Maul, oder ich muss dich schneiden, Schwester.

Peynir sandviçleriyle. Tart hamuru kesilerek hazırlanmış.

Pimento Käsesandwiches, getoastet ohne Kruste.

Şimdi sanıyorum kesin bir mahkeme tarihimiz var.

Ich glaube, wir haben einen definitiven Gerichtstermin.

Kestirme bir yol biliyorum.

Ich weiß eine Abkürzung.

Aynı kuvvette kalın, gereksiz enerji kullanımını kesin.

Energiefluss gleichmäßig halten. Unnötige Aufwendung unterbinden.

Lütfen, lütfen. Lütfen saçlarımı kes.

Bitte, bitte, bitte schneide meine Haare.