kestirme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Abkürzungen, Abkürzung · diğer çevirileri

kestirme Abkürzungen, Abkürzung

Kestirme bir yol biliyorum.

Ich weiß eine Abkürzung.

Solda kestirme bir yol var.

Links ist eine Abkürzung.

Kaptan Phil Foster'ın kestirme yolu.

Kapitän Phil Fosters Abkürzung.