kişilik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Persönlichkeiten, Persönlichkeit · diğer çevirileri

kişilik Persönlichkeiten, Persönlichkeit

Kişilik saçmalıktır, her şey saçmalıktır.

Persönlichkeit ist Kacke, alles ist Kacke.

Bir anlamda Data çoklu kişilik bölünmesinin android versiyonu.

Data ist sozusagen ein Androide mit vielfach gespaltener Persönlichkeit.

Ona daha karmaşık bir kişilik ver.

Gib ihm eine kompliziertere Persönlichkeit.