kişiyim

Ben sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Size kişisel bir soru sormak istiyorum.

Ich möchte Ihnen eine persönliche Frage stellen.

Sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Kann ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

Eigentlich wollte ich Euch meine persönlichen Glückwünsche überbringen, Eure Hoheit.

Size kişisel bir soru sorabilir miyim?

Könnte ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Kişisel bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?

Bir ay sonra, isimsiz bir kişiden şifreli e-postalar almaya başladım.

Einen Monat später bekomme ich erstmals anonyme, verschlüsselte E-Mails.

Size biraz kişisel bir soru sorabilir miyim?

Darf ich eine persönliche Frage stellen?

Ama neden bu kişi onu öldürmek istesin ki?

Aber warum würde derjenige ihn töten wollen?

Belli bir kişi için rica ediyorum, bir arkadaş için.

Ich bitte für einen bestimmten Menschen, für einen Freund.