ki için Türkçe-Almanca çeviriler:

so · dass · wenn · welcher · damit · daß · diğer çevirileri

KI

ki daß

İkimiz de biliyoruz ki bir çevirmene ihtiyacım yok.

Wir wissen beide, daß ich keinen Dolmetscher brauche.

Konumuz şu ki, ben bir şey bilmiyorum.

Entscheidend ist, daß ich nichts weiß.

Gerçek şu ki, ben üretken bir insanım.

Tatsache ist, daß ich ein produktiver Mensch bin.

İstersen kader de şans de, karma de inanıyorum ki herşeyin bir sebebi vardır.

Nenn es Schicksal nenn es Glück, nenn es Karma ich glaube, daß alles Vorbestimmung ist.

Ben de diyorum ki bu seni hiç ilgilendirmez.

Und ich sage, daß dich das nichts angeht.

Böyle bir şey olmayacak Juliet, Ama sana söz veriyorum ki, Rachel çok iyi durumda.

Das wird nicht passieren, Juliet, aber ich kann dir versprechen, daß es Rachel gut geht.

Küçük kardeşim, nereden geliyorsun ki bu kadar kabasın?

Kleiner Bruder, woher kommst du, daß du so unhöflich bist?

Söylemek istediğim şu ki kafam çok ama çok karıştı.

Und ich möchte sagen, daß Ich habe sehr, sehr verwirrt, Norbit,

İkimiz de biliyoruz ki bunun olmasını sen de istedin.

Wir wissen beide, daß du wolltest, daß das passiert.

Ama yine debiliyoruz ki bu bir lanet değil;

Und dennoch wissen wir, daß es kein Fluch ist;