ki için Türkçe-Almanca çeviriler:

so · dass · wenn · welcher · damit · daß · diğer çevirileri

KI

ki damit

Ki ilerisi için plan yapabilelim.

Damit wir vorausplanen können.

Ve şimdi, ne yazık ki senin ve çocukların güvenliğini tehlikeye soktum.

Und leider hab ich jetzt damit deine und die Sicherheit der Kinder gefährdet.

Ellerini havada tut ki, Ekoslu bir şeye değmeyesin.

Hände hoch halten, damit du nichts Ekosianisches berührst.

Diyelim ki Strahm, Seth Baxter'ı seni Jigsaw'ın suç ortağı göstermek amacıyla öldürdü.

Sagen wir, Strahm tötete Seth Baxter, damit Sie als Jigsaws Komplize dastehen.

Tabii hepsi dijital olacak ki, tanıtım için vaktinde hazır olsun.

Alles digital natürlich, damit es für die Produkteinführung fertig ist.

Zarfları o kadar enerjik atmışlar ki, bir sabun düşmüş.

Sie haben so damit rumgeworfen, dass eine Seife rausgefallen ist.

Neden bunu yapmayı bıraktım ki?

Warum habe ich je damit aufgehört?

Sen de katılmalısın, ki bir gün cesur bir Yahudi İzci olabilesin.

Du gehst hin, damit du eines Tages ein großer, mutiger Pfadfinderjude bist!

Beni yalnız bırak ki ben de onu vurabileyim.

Lassen Sie mich alleine, damit ich ihn erschießen kann.

Onunla ne yapmak istiyorsun ki?

Was willst du überhaupt damit?