ki için Türkçe-Almanca çeviriler:

so · dass · wenn · welcher · damit · daß · diğer çevirileri

KI

ki wenn

Eğer çizgilerimiz bir kraliyet mavnası oluşturmuşsa bu demektir ki, birbirimiz için yaratılmışız.

Wenn unsere Handlinien eine Königsbarke bilden, sind wir füreinander bestimmt.

Düşündüm ki eğer.

Ich dachte, wenn

Tanrı'ya yemin ederim ki eğer bir daha ona dokunursan seni bayılana kadar döveceğim.

Ich schwöre bei Gott, wenn du sie jemals wieder anfasst, schlag' ich dich besinnungslos.

Neden ihtiyacın olduğunda, asla iyi bir sodyum hidroksit bulamazsın ki?

Wieso findet man nie eine gute Natronlauge, wenn man sie braucht?

Ama, biliyor musun? Ne zaman hazır olursan tabii ki.

Aber, du weißt schon, erst, wenn du dazu bereit bist, natürlich.

Diyorlar ki; Maymun Kral özgürlüğüne kavuşunca İmparator da geri dönecekmiş.

Man sagt, wenn der Affenkönig befreit ist, wird der Jadekaiser zurückkehren.

Ben de yemin ederim ki, o ölürse ikiniz de Hayalet Bölge'ye gidersiniz.

Ich schwöre auch etwas. Wenn sie stirbt, dann geht ihr beide in die Phantomzone.

Eğer Jerome'u babası kaçırdıysa neden onu öldürsün ki?

Wenn sein Vater ihn rausholte, warum würde Jerome ihn töten?

Ben de düşündüm ki hepsini bir yere yazıp bakarsam belki bir bağlantı kurabilirim.

Also dachte ich, wenn ich sie aufschreibe, erkenne ich vielleicht eine Verbindung.

Bir yere ihtiyacın varsa Zoey, benim ki var.

Wenn Du eine Wohnung brauchst, Zoey. Ich habe eine.