kibir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Arroganz · Hochmut · eitelkeit · Stolz · diğer çevirileri

kibir Arroganz

Erkekler kibir ya da aptallık yüzünden kendilerini harcar.

Männer sind entweder voller Arroganz oder Dummheit.

Dr. Sevrin'ın müritlerinin kibiri, dayanılmaz bir durum yaratıyor.

Die Arroganz von Dr. Sevrins Anhängern ist unzumutbar.

Hiç pişmanlık göstermiyor, sadece küstahlık ve kibir.

Sie zeigt absolut keine Reue, nur Arroganz und Selbstüberschätzung.

kibir Hochmut

Kibir ve açgözlülük için tam bir üreme ortamı.

Genau. Eine Brutstätte für Hochmut und Gier.

Ve bütün insanlar kibirleri altında ezilir.

Und alle Männer erliegen ihrem Hochmut.

Oburluk açgözlülük tembellik, öfke kibir, şehvet ve kıskançlık.

Habsucht, Trägheit, Zorn, Hochmut, Wollust und Neid.

kibir eitelkeit

Kibir kesinlikle en gözde günahımdır.

Eitelkeit: definitiv meine Lieblingssünde.

Bir zayıflık, bir kibir anındayken.

Ein Augenblick der Schwäche, der Eitelkeit.

Benim araştırmam kibir yüzünden değil, benim araştırmam ruhani.

Meine Suche gründet nicht auf Eitelkeit, meine Suche ist spirituell.

kibir Stolz

Sen kibirli birisin, Arsız Jack.

Du bist ein Stolzer Kecker Jack

Kibir ve gurur!

Arroganz und Stolz!

Ben kibirli ve inatçıydım.

Ich war stolz und uneinsichtig.