kilit için Türkçe-Almanca çeviriler:

schloss · Schlösser · Schlüssel · Sperre · sperren · aufheben · Kindersicherung · diğer çevirileri

kilit schloss

Hava kilidini kapatın, Bay Tuvok.

Luftschleuse schliessen, Mr Tuvok.

Bir pozisyon kilidi açıyor. Başka bir pozisyon da bu kapılardan birini açıyor.

Eine Position öffnet ein Schloss, eine andere eine dieser Türen.

Hangi kablo asansörün mekanik kilidini kontrol ediyor?

Welches Kabel kontrolliert das mechanische Schloss des Aufzugs?

kilit Schlösser

Elektronik kilitler, elektronik gaz pedalı, güç direksiyonu, anahtarsız giriş

Elektronische Schlösser, elektronische Drossel, Servolenkung, schlüssellose Zugang

Yeni kilitler, yeni şifreler.

Neue Schlösser, neue Codes.

Evet, her kapıya yeni kilit, güçlendirilmiş plakalar, yedi pimli göbekler.

Yeah, neue Schlösser an jeder Tür, verstärkte Schutzbeschläge, siebenfache Schließzylinder.

kilit Schlüssel

Pekâlâ. Kolay ve basit bir kurt adam dönüşümünün kilit noktası hazırlıktır.

Also der Schlüssel zu einer leichten und einfachen Werwolftransformation ist Vorbereitung.

Antika anahtar, antika kilit.

Antiker Schlüssel Antikes Schloss.

Biz kabukta bezelye, kilit ve anahtar gibiyiz.

Erbsen in einer Schote, wie Schlüssel und Schloss.

kilit Sperre

Bir tane var, ama kilitli.

Nur einer, aber der ist gesperrt.

kilit sperren

Burası kilitlenmiyor, değil mi?

Dies gilt nicht sperren, oder?

kilit aufheben

Pasaport kilidinin derhal kaldırılmasını istiyorum.

Die Passsperre muss umgehend aufgehoben werden.

kilit Kindersicherung

Hala çocuk kilidi var mı?

Ist die Kindersicherung noch an?