kilometre için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kilometer · Meile · diğer çevirileri

kilometre Kilometer

İki Irak Ordusu cipi, bizimkilerin üç kilometre güneyinde.

Zwei irakische Armee-Hummer, drei Kilometer südlich unseres Sendezeichens.

Beş milyon kilometre.

Fünf Millionen Kilometer.

Bizi beş kilometre uzağa götürün.

Bringen Sie uns fünf Kilometer weg.

kilometre Meile

Birkaç kilometre doğuda büyük bir yangın var.

Großes Feuer ein paar Meilen östlich.

Bir kaç kilometre, muhtemelen.

Ein paar Meilen vielleicht.

Birkaç kilometre mi?

Ein paar Meilen?