kim için Türkçe-Almanca çeviriler:

wen, wer · das, die · niemand · jemand · welche · diğer çevirileri

kim wen, wer

Bu adamın kim olduğunu bilmek istiyorum.

Ich möchte wissen, wer dieser Kerl ist.

Bu yaşlı insanlar kim?

Wer sind diese alten Leute?

Ben de kim gelecek diye merak ediyordum.

Ich hab mich gefragt, wer kommen würde.

kim das, die

Bu adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum.

Ich will herausfinden, wer der Kerl ist.

Ama ona çalıntı Pentagon dosyasını her kim göndermişse o biliyordur.

Aber wer auch immer ihm die gestohlene Pentagon-Datei geschickt hat kennt ihn.

Baba, bu adam kim?

Papa, wer ist der Mann?

kim niemand

Artık benim kimsem yok.

Ich hab niemanden mehr!

Kimsem yok, tamam mı?

Ich habe niemanden, klar?

Charlie, burada başka kimsem yok.

Charlie, ich hab hier sonst niemanden.

kim jemand

Biri yine saldırmadan önce kimin kim olduğunu öğrenmeliyiz.

Wir müssen wissen, wer wer ist, bevor jemand wieder zuschlägt.

Sizce kim yeni birisiyle çıkıyor.

Ratet, wer jemand neuen datet.

Sanırım biri sana zarar verdi ve ben de onun kim olduğunu bulmak istiyorum.

Ich glaube, dass Sie jemand verletzt hat und ich will rausfinden, wer das war.

kim welche

Kim bilir hangi hastalığı

Wer weiß welche Krankheiten

Kötü olanları ve ben kim olduklarını biliyorum.

Welche? Die bösen und ich weiß wer sie sind.

Peki şimdi kime ne iyilik borçlusun?

Und wem schuldest du nun welchen Gefallen?