kimsesiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

waise · einsam · diğer çevirileri

kimsesiz waise

Benim adım Küçük Kimsesiz Annie.

Ich bin die kleine Waise Annie.

O küçük kız kimsesiz kaldı.

Das Mädchen wurde Waise.

kimsesiz einsam

Tabii, her kimsesiz kız, bir prenses olmayı düşler.

Aber klar hofftjedes einsame Mädchen, eine Prinzessin zu sein.