kimseye

O zaman burasi avm olacak çünkü kimse istimlak davalarini kazanamaz.

Dann wird hieraus ein Einkaufszentrum, denn niemand gewinnt Enteignungs-Fälle.

Özür dilerim, büyükbaba Kuzya ama Tanrıya şükür kimse yaralanmadı.

Entschuldige, Großvater Kuzja! Aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Ben kimseye zarar vermek istemedim.

Ich wollte niemanden verletzen.

Ama ben kimseyi öldürmedim.

Aber ich habe niemanden umgebracht.

Ben kimseyi öldürmek istemedim.

Ich wollte niemanden umbringen.

Sana yardım edecek kimse yok.

Niemand wird Ihnen helfen.

Kimse beni bir yere itmiyor veya yönlendirmiyor.

Niemand kann mich anschieben oder mich irgendwohin führen.

Ben burada kimseyi tanımıyorum.

Ich kenne hier niemanden.

Kimse seni suçlamıyor.

Niemand beschuldigt dich.

Bu insanlar kimseye bir şey yapmadı.

Diese Leute haben niemandem etwas getan.