kimyasal için Türkçe-Almanca çeviriler:

chemisch · Chemikalie · diğer çevirileri

kimyasal chemisch

Belki kimyasal bir silah.

Vielleicht eine chemische Waffe.

Moleküler kimyasal algılayıcı.

Molekulare chemische Sensoren.

Teğmen Stanton'un kimyasal bir element olan oksijen gazına ihtiyacı var.

Leutnant Stanton benötigt Sauerstoff, ein gasförmiges chemisches Element.

kimyasal Chemikalie

Yiyeceğin kimyasalların tadını çıkar!

Genieß deine wirbeligen Chemikalien!

Dr. Pierce bu kimyasallar kızımı öldürmüş olabilir mi?

Dr. Pierce! Könnten diese Chemikalien meine Tochter getötet haben?

Direk bombalama, kimyasal, biyolojik, rehin alma.

Direkt Sprengstoff, Chemikalien, biologisch, Geiselnahme.