kiracı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Mieter · Pächter · diğer çevirileri

kiracı Mieter

Sessiz bir kiracı arıyorum.

Ich suche einen ruhigen Mieter.

Olası müstakbel kiracı diyelim.

Ein möglicher zukünftiger Mieter.

Bu masa bir önceki kiracılara aitti.

Dieser Tisch gehörte den bisherigen Mietern

kiracı Pächter

Bir General, Bartlett, kiracı çiftçi gibidir.

Ein General, Bartlett, ist wie ein Pächter.

Bu o Yahudi kiracı değil.

Das ist kein Jude, kein Pächter.

Kiracının ismi aile şirketiydi, Glendon Girişimcilik.

Der genannte Pächter war der Mutterkonzern, Glendon Enterprises.