kirli için Türkçe-Almanca çeviriler:

schmutzig · dreckig · unrein · verdreckt · diğer çevirileri

kirli schmutzig

Kirli kıyafetler, kirli kıyafetler.

Schmutzige Kleidung, schmutzige Kleidung.

Gözlüklerin her zaman kirli.

Deine Brille ist immer schmutzig.

Belki o da kirli çamaşırlarını bırakıyordur.

Vielleicht lässt er auch schmutzige Unterhosen liegen.

kirli dreckig

Şimdi kendimi kirli hissediyorum, kokmuş gibi, Avrupalı.

Jetzt fühle ich mich dreckig, muffig, europäisch.

Kirli polisler için kirli para.

Dreckiges Geld für dreckige Bullen.

Aman Tanrım ne kadar kirli!

Meine Güte, ist der dreckig!

kirli unrein

Hatta bazıları kirli olabiliyor.

Manche können sogar "unrein" sein.

Kirli olanı arındırın!

Läutert die Unreinen.

kirli verdreckt

Her şey kirlendi.

Alles ist verdreckt.

Kirli, kokulu askerlerin

Verdreckte, stinkende