kitle için Türkçe-Almanca çeviriler:

masse · Publikum · Zielgruppe · diğer çevirileri

kitle masse

Bu genelde karşımıza atımlı kitleler olarak çıkardı.

Das wird üblicherweise als eine Art pulsierende Masse vorgestellt.

Doktor Grey bu bir kitle mi?

Uh, Dr. Grey Ist das eine Masse?

Rahminde ne kalınlaşma ne de kitle var.

Keine Verdickung, keine Masse. Kein Krebs.

kitle Publikum

Joanie, Chris Brown'u Seviyor", çok nahoş bir kitle önünde çekilmiştir.

Joanie liebt Chris Brown" wurde vor einem sehr beklommenen Studio-Publikum aufgezeichnet.

kitle Zielgruppe

Tamam. Belki de hedef kitleleri onlardır.

Okay, vielleicht sind sie die Zielgruppe.