klasik için Türkçe-Almanca çeviriler:

klassisch · klassiker · diğer çevirileri

klasik klassisch

Klasik pasif-agresif davranışı.

Klassische passiv-aggressive Handlung.

Basit, güzel, klasik.

Schlicht, schön, klassisch.

Klasik bir hiperaktiflik vakası

Der klassische hyperaktive Teenager:

klasik klassiker

Yenilikçi kişilerin, atonal seslerin ama birkaç klasiğin de yapmışlığım var.

Hauptsächlich Avantgarde, atonale Musik, aber ich habe auch ein paar Klassiker aufgepeppt:

Bu kitaplar birer klasik.

Diese Bücher sind Klassiker!

Adam bir klasiği mahvediyor!

Der Typ verhunzt einen Klassiker.