klon için Türkçe-Almanca çeviriler:

klon · klonen · diğer çevirileri

klon

klon klon

Sen bir meleğin klonu musun?

Bist du der Klon eines Engels?

O zaman yeni bir klon uyandırmak zorundasın.

Gut, dann musst du einen neuen Klon aufwecken.

Gerty, yeni bir klon uyandırmamız gerek.

Gerty, wir müssen einen neuen Klon aufwecken.

klon klonen

Klonlarda genetik esneklik yoktur.

Klonen fehlt genetische Plastizität.

Her neyse Aynı etikete sahip genler ve gömülü patentleri görünce klon olduğunu anladım.

Jedenfalls identische Genome mit Markern und eingebetteten Patenten mussten Klone sein.

Korunmuş bir örnekten klon DNA edinebilir.

Er müsste DNS von aufbewahrten Exemplaren klonen.