koca için Türkçe-Almanca çeviriler:

Männer, Mann · Ehemann · Ehemänner · Gatte · Gemahle, Gemahl · Gatten · Ehegatte · diğer çevirileri

koca Männer, Mann

Aslında, eski kocanın yardımına ihtiyacı var.

Eigentlich braucht dein Ex-Mann deine Hilfe.

Bayan Norcut rahmetliyi teşhis etti kocası, John H. Norcut imiş.

Mrs. Norcut hat den Verstorbenen als Ihren Mann identifiziert, John H. Norcut.

O benim kocam ve Abel da bizim oğlumuz.

Er ist mein Mann und Abel ist unser Sohn.

koca Ehemann

Ama benim bir kocam yok.

Aber ich habe keinen Ehemann.

Bebeğim, sen iyi bir baba, iyi bir koca, ve iyi, onurlu bir adamsın.

Baby, du bist ein guter Vater und ein guter Ehemann, und ein guter, ehrbarer Mensch.

O Charlotte'un kocasını öldürdü.

Er hat Charlottes Ehemann getötet.

koca Ehemänner

Babalar, oğullar, kocalar kaybettik.

Wir verloren Väter, Söhne, Ehemänner.

Tüm arkadaşlarımın kocası var.

Alle meine Freundinnen haben Ehemänner.

Çünkü şu ünlü kıskanç kocalar... .problemini çözmek istiyordum.

Weil man das berühmte Problem der eifersüchtigen Ehemänner lösen will.

koca Gatte

Mimi'nin süslü jigolo kocası buraya otursun.

Mimis glatter Gigolo-Gatte wird hier sitzen.

Asil koca ve asil hemşire birbirlerini rahatlatıyor çünkü hasta hala hayatta.

Der edle Gatte und die edle Pflegerin trösten einander. Weil die Patientin noch lebt.

Bu adam benim kocam değil.

Dieser Mann ist nicht mein Gatte.

koca Gemahle, Gemahl

Benim zaten bir kocam var.

Ich habe bereits einen Gemahl.

Sen benim kocam olacaksın.

Du wirst mein Gemahl sein

Sen koca olarak Sen de karısı olarak.

Du als Gemahl und du als Braut.

koca Gatten

Bu parasız bir koca için bir nimet.

Ein Segen für den armen Gatten.

Bayan Jennings'in kızı ve kocası özellikle hazırlanıyor.

Mrs. Jennings Tochter reist eigens mit ihrem Gatten an.

Seni bir kral olarak sevdim bazen de bir koca olarak.

Ich liebte dich als König, manchmal als Gatten,

koca Ehegatte

O benim kocam olacak, ben de onun eşi olacağım.

Er wird mein Ehegatte werden und ich werde seine Frau.