kolay için Türkçe-Almanca çeviriler:

einfach · leicht · Easy · diğer çevirileri

kolay einfach

Hız ayarlamaları kolay, ama açıdaki bir değişiklik, tetiği çekmekte sorun yaratır.

Tempokorrekturen sind einfach, aber ein Winkelwechsel ist ein Kalkulationsproblem.

Kimse için kolay değil.

Es ist für niemanden einfach.

Paran varsa, Senin için her şey kolay olur.

Wenn du Kohle hast, ist alles einfacher.

kolay leicht

Beni kolayca cezbedebilirdiniz ama hayır, teşekkürler.

Sie könnten mich leicht verleiten. Nein, danke.

Korktuğunu biliyorum Sara ama o kirişlere tırmanmak kolay.

Sie haben Angst, Sara, aber diese Streben sich leicht ersteigbar.

Bu benim için de kolay değil ama büyükbabanın isteklerini yerine getiriyorum.

Für mich ist das auch nicht leicht, aber ich achte Großvaters Wünsche.

kolay Easy

Gördün mü? Çok kolay.

Siehst du, ganz easy.