koltuk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Stuhl · Rücksitz · Sitz · Sessel · Platz · Rückbank · Sofa · Vordersitz · Beifahrersitz · Sitzplatz · Fahrersitz · Armsessel · diğer çevirileri

koltuk Stuhl

Bu koltuğun ne kadar rahatsız olduğunu hiç bilmiyordum.

Ich wusste nie, wie unbequem dieser Stuhl ist.

Bu aptal koltuklar.

Diese dummen Stühlen.

Bu koltuk çok çirkin.

Der Stuhl ist hässlich.

koltuk Rücksitz

Ön koltuk var, arka koltuk var. .ve aralarında cam var.

Es gibt einen Vordersitz und einen Rücksitz und dazwischen ein Fenster.

Sen ve Kevin Thompson, arka koltukta uçusa geçmistiniz.

Du mit Kevin Thompson nackt auf dem Rücksitz, Lachgas schnüffelnd.

Ve ben arka koltukta oturuyordum.

Und ich war auf dem Rücksitz.

koltuk Sitz

Sağdan üçüncü koltuk.

Dritter Sitz rechts.

Hadi, iyi bir koltuk kapmak istiyorum.

Los, komm, ich will einen guten Sitz.

Artık Sir lsaac Newton pilot koltuğunda oturuyor.

Und jetzt sitzt Sir Isaac Newton im Pilotensessel.

koltuk Sessel

Bu bir koltuk mu?

Das ist ein Sessel?

Sence bu koltuk ne renk?

Welche Farbe hat dieser Sessel?

Koltuk yeşil ve Frank'ın gözleri mavi mi diyorsun?

Der Sessel ist grün, aber Franks Augen sind blau?

koltuk Platz

Neden, koltuk polisleri mi var?

Warum, gibt es Platz-Bullen?

Dünyanın en konforlu deri koltuğuna oturun lütfen.

Nehmen Sie Platz im tiefsten, luxuriöseste Ledersessel der Welt.

Bu koltuk, şey, her zaman dostlar için açıktır.

Dieser Platz ist für Freunde immer geöffnet.

koltuk Rückbank

Arka koltukta gizli bir bölme var.

Da ist ein Geheimfach unter der Rückbank.

Ama yeni farları ve geniş bir arka koltuğu var.

Aber sie hat neue Scheinwerfer und eine bequeme Rückbank.

Bir araba aldım, arka koltuğu da var.

Ich habe ein Auto. Es hat eine Rückbank.

koltuk Sofa

Kanepe mi koltuk mu?

Blau. Sofa oder Stuhl?

Sanırım ben bir koltuk oldum.

Ich glaube, ich bin ein Sofa.

Bir koltuk var. Bir yazı masası, antika bir dolap çiçekli duvar kâğıdı.

Es gibt ein Sofa, einen Schreibtisch, einen auf antik getrimmten Schrank,

koltuk Vordersitz

Pekala, Lucas, ön koltuk.

In Ordnung, Lucas, Vordersitz.

Ön koltuk var, arka koltuk var. .ve aralarında cam var.

Es gibt einen Vordersitz und einen Rücksitz und dazwischen ein Fenster.

Dün bu arabanın koltuğunda ben Lizzie para teklif ettim.

Gestern habe ich Lizzie auf dem Vordersitz meines Wagens Geld angeboten.

koltuk Beifahrersitz

Hisleri olan bir insan o, arabanın ön koltuğu değil.

Sie ist ein Mensch mit Gefühlen, kein Beifahrersitz.

Yolcu koltuğunda bir şey fark ettim.

Ich habe etwas auf dem Beifahrersitz bemerkt.

Mavi bir GTR'nin ön koltuğunda oturuyor.

Auf dem Beifahrersitz eines blauen GT-R.

koltuk Sitzplatz

Her yolcunun kendi koltuğunda oturması lazım efendim.

Jeder Passagier muss einen eigenen Sitzplatz haben, Sir.

En iyi koltukta oturuyorum.

Das ist der beste Sitzplatz.

koltuk Fahrersitz

Şimdi de Brick ön koltuğa oturmuş.

Jetzt ist Brick auf dem Fahrersitz.

koltuk Armsessel

Bir ikili kanape ile iki koltuk ve aralarında bir sehpa.

Ein Zweisitzer zwei Armsessel mit einem Lampentisch in der Mitte.