kolum

Ama benim de elim kolum bağlı.

Aber meine Hände sind gebunden.

Benim üç kolum var.

Ich habe drei Arme!

Elim kolum bağlıydı Paul.

Meine Hände sind gebunden, Paul.

Ve gerçekten özür dilerim, ama benim de elim kolum bağlı. Yapabileceğim hiçbir şey yok.

Und wirklich, es tut mir leid' aber mir sind die Hände gebunden Ich kann nichts für Sie tun.

Elim kolum bağlı, Carl. Frank

Meine Hände sind gebunden, Carl.

Bu hiç hoşuma gitmiyor ama elim kolum bağlı.

Ich mache das ungern, aber mir sind die Hände gebunden.

Hayır, o benim kolum.

Nein, das ist mein Arm.

Sol kolum ve sol bacağım felç geçirmişti.

Mein linker Arm war gelähmt und mein linkes Bein.

Bir kolum arkamda olacak.

Einen Arm hinter meinem Rücken?

Tek kolum, sakat bir bacağım var.

Ein Arm und ein steifes Bein.