kolunda

Kim Arthur'un kollarını çalmak ister ki?

Wer würde Arthurs Arme stehlen wollen?

Hayır. Hepimizin iki bacağı iki kolu, iki kulağı

Wir haben zwei Beine, zwei Arme, zwei Ohren

Kollarımı kaldıramıyorum ve normal hızdakonuşamıyorum.

Kann Armnicht heben odernormal schnellsprechen.

Keşif kolu gönderebilir miyim?

Darf ich Spähtrupps ausschicken?

Senin kolun nasıl?

Wie verheilt deiner?

Buradaki kolu görüyor musun?

Sehen Sie diese Armlehne hier?

Jimmy'nin sağ kolu.

Jimmys Nummer zwei.

bakayım kollarını.

Öffne deine Arme!

Elbise kolu kutsaldır.

Ärmel sind heilig.

Bu kontrol kolları aynı senin bisikletindeki gidon gibi.

Dieser SteuerknüppeI ist wie der Lenker an deinem Dreirad.