komünist için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kommunisten, Kommunist · kommunistisch · Kommunistin · diğer çevirileri

komünist Kommunisten, Kommunist

Yoldaş başçavuş, komünist misiniz?

Genosse Hauptfeldwebel, sind Sie Kommunist?

Umarım komünist değilsinizdir!

Hoffentlich kein Kommunist!

Chicago'da komünist işçiler tarafından başlatılan grev, tüm gücü kesmişti.

In Chicago legte ein von Kommunisten angezettelter Bergarbeiterstreik die Kohlenversorgung lahm.

komünist kommunistisch

Merhaba. Biz komünist devrim satıyoruz.

Hallo, wir verkaufen kommunistische Revolutionen.

Komünist Özgürlük Çalışma Cemiyeti.

KFAG: Kommunistische Freiheit Arbeitsgruppe.

Komünist partiye katıldığım için mi?

An meinem Beitritt zur kommunistischen Partei?

komünist Kommunistin

Burada komünist yazıyor.

Hier steht Kommunistin.

Kadın komünist mi?

Ist sie Kommunistin?

Ben komünist değilim Connie.

Ich bin keine Kommunistin, Connie.